joomix.org
Juice glass - 0.6 GEL.

Juice glass - 0.6 GEL.

Wine glass - 0.7 GEL.

Wine glass - 0.7 GEL.

Whisky glass - 0.7 GEL.

Whisky glass - 0.7 GEL.

Vodka glass - 0.6 GEL.

Vodka glass - 0.6 GEL.

Champagne glass – 0.7 GEL.

Champagne glass – 0.7 GEL.

Cognac cup - 0.6 GEl

Cognac cup - 0.6 GEl

Cocktail glass -0.7 GEL

Cocktail glass -0.7 GEL

Plate(d.18cm) - 0.6 GEL.

Plate(d.18cm) - 0.6 GEL.

Plate(d.25cm) - 0.85 GEL.

Plate(d.25cm) - 0.85 GEL.

Coffee cup - 0.8 GEL.

Coffee cup - 0.8 GEL.

Desert fork - 0.6 GEL.

Desert fork - 0.6 GEL.

Dinner fork - 0.6 GEL

Dinner fork - 0.6 GEL

Knife - 0.6 GEl

Knife - 0.6 GEl

Tea spoon - 0.4 GEL.

Tea spoon - 0.4 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 20 GEL.

Miror display stand - 20 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL.

Miror display stand - 25 GEL

Miror display stand - 25 GEL

Melamine display stand - 25 GEL.

Melamine display stand - 25 GEL.

Melamine display stand - 25 GEL.

Melamine display stand - 25 GEL.

Melamine display stand - 25 GEL.

Melamine display stand - 25 GEL.

Melamin tray - 6 GEL.

Melamin tray - 6 GEL.

Melamin tray - 6 GEL.

Melamin tray - 6 GEL.

Melamin tray - 6 GEL.

Melamin tray - 6 GEL.

Melamin saladtray - 6 GEL.

Melamin saladtray - 6 GEL.

Electric chrome chefing dish - 70 GEL

Electric chrome chefing dish - 70 GEL

Electric chafing dish - 50 GEL

Electric chafing dish - 50 GEL

13 litre water boiler - 35 GEL.

13 litre water boiler - 35 GEL.

Cocktail table 80cm X 110cm - 25 GEL.

Cocktail table 80cm X 110cm - 25 GEL.

Catering table 183cm X 0.75cm- 25 GEL.

Catering table 183cm X 0.75cm- 25 GEL.

Catering table-cloth 325cm X 215cm - 20 GEL.

Catering table-cloth 325cm X 215cm - 20 GEL.

Roundtablecloth 290cm diameter - 20 GEL.

Roundtablecloth 290cm diameter - 20 GEL.

Spandex Cocktail Table-cloth 80cmX110cm- 25 GEl.

Spandex Cocktail Table-cloth 80cmX110cm- 25 GEl.

Blue skirting 2m - 20 GEL

Blue skirting 2m - 20 GEL

Red skirting 2m - 20 GEL

Red skirting 2m - 20 GEL

Rope stand 100cm- 25 Gel

Rope stand 100cm- 25 Gel

Wedding chair - 10 GEL

Wedding chair - 10 GEL

182cm round table - 35 GEl

182cm round table - 35 GEl

30 l. glintwine boiler - 60 GEL

30 l. glintwine boiler - 60 GEL

10l. electronic heating pot for soup - 40 Gel

10l. electronic heating pot for soup - 40 Gel

Chocolate fountain machine - 60 GEL

Chocolate fountain machine - 60 GEL

Outdoor light bulbs 1m -5 GEL.

Outdoor light bulbs 1m -5 GEL.